Integriteitskaart

Onze unieke integriteitskaart vertaalt uw visie op integriteit naar de praktijk op de werkvloer. De integrale aanpak zorgt voor een blijvend effectief integriteitsmanagementsysteem en doorloopt drie fasen: verkennen, verbinden en verankeren.

1. Verkennen

Om de juiste basis te leggen voor een effectief integriteitsmanagementsysteem houden wij organisaties een spiegel voor. Dit doen wij door het analyseren van de bestaande regels, richtlijnen en beleid: de Effect Check. Met een korte survey en interviews brengen we de kloof tussen de huidige en gewenste integriteitscultuur in kaart: De Cultuurscan. Dit legt kwetsbaarheden bloot en geeft inzicht in het integriteitsbewustzijn. Vervolgens begeleiden we bij het vormgeven van het integriteitsprofiel met een eigen visie op integriteit.

2. Verbinden

Het integriteitsprofiel vormt de rode draad door alle organisatieprocessen. Het wordt geïntegreerd in het personeelsbeleid en vormt de basis voor het in balans brengen van het regelgevende kader. Met een communicatiestrategie en trainingen bevorderen we het integriteitsbewustzijn en houden de aandacht voor integriteit duurzaam vast. Bij de totstandkoming en uitvoering van het integriteitsbeleid worden alle interne én externe stakeholders betrokken.

3. Verankeren

Onze integrale aanpak verspreidt zich als een olievlek door de organisatie. Het uiteindelijke doel is inbedding van integriteit in het professioneel handelen van alle medewerkers. Door meten, verbeteren en toezicht houden wordt integriteit op een duurzame manier verankert in dagelijkse praktijk. Het integriteitsmanagementsysteem bevat zo de bouwstenen voor het DNA van de organisatie en draagt bij aan het behalen van de organisatiedoelstellingen.

Uw Integriteitskaart

De integriteitskaart is zowel een praatplaat voor de organisatie als een kapstok voor systematische implementatie. De kaart is gebaseerd op meer dan vijftien jaar ervaring. Wilt u de kaart inzetten in uw organisatie? Dat kan. Op maat gemaakt met uw eigen visie op integriteit en in uw eigen huisstijl.
Aanvragen

Ontvang Sincero in uw mailbox

Bij Sincero delen wij graag onze kennis en vertellen met enthousiasme over de dynamiek binnen het vakgebied integriteit. Meld u aan en ontvang een vleugje integriteit in uw mailbox.